Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 - «Η τσάντα στο σχολείο».

Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2014

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη Σχ. Έτους 2014-15

 Οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη Θα γίνουν στο χρονικό διάστημα από 1 Ιουνίου μέχρι 21 Ιουνίου 2014 στο Σχολείο  τις εργάσιμες μέρες και ώρες( 08.00-14:00΄) 

 Στην Α΄τάξη θα φοιτήσουν υποχρεωτικά τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008.

Tα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους  είναι τα εξής:...
1. Πιστοποιητικό γέννησης, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η  ημερομηνία γέννησης(γεννηθέντες το 2008).
2.Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).(συμπληρωμένο και σφραγισμένο από ιατρό). 
Το έντυπο το παίρνετε από το σχολείο ή το εκτυπώνετε από  ΕΔΩ
3.Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
4. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
5. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.(Απόδειξη ΟΤΕ ,ΔΕΗ ή  στοιχείο όπου φαίνεται η διεύθυνση).Δεν υπάρχουν σχόλια: