Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 - «Η τσάντα στο σχολείο».

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α' ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη για το σχολικό έτος 2017-18 θα γίνουν από την Τρίτη 2 έως την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, από τις 9:00΄έως 13:00 στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.
Σας επισημαίνουμε ότι τη νέα σχολική χρονιά στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2011 έως 31-12-2011.

Για την εγγραφή τους απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/85, στην οποία θα δηλώνονται τα ατομικά στοιχεία του μαθητή/τριας, όπως αυτά προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησης.(διατίθεται από το σχολείο.) 

Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί από τη σχολική μας μονάδα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ.

Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
2. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείουστο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3.ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ (ΔΕΗ)

5ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ(Α.Δ.Υ.Μ).(διατίθεται από το σχολείο.)

Επίσης όσοι επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει στο Ολοήμερο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ (διατίθεται από το σχολείο.)

Ακόμη, γίνεται γνωστό ότι η οριστικοποίηση της εγγραφής στο σχολείο θα γίνει μετά τη λήξη των εγγραφών και την κατανομή των εγγεγραμμένων μαθητών στα σχολεία της πόλης. 


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2371023915.

Δεν υπάρχουν σχόλια: