Καλό καλοκαίρι!!!

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Εγγραφές μαθητών

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

Σας ενημερώνουμε ότι για το σχολικό έτος 2016-17 εγγράφονται:
Στην Α΄ τάξη του Δημοτικού όσα παιδιά έχουν γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2010. Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από την Τετάρτη 1 έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016, από τις 9.00 π.μ έως τις 1.00 μ.μ., στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.
1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/85στην οποία θα δηλώνονται τα ατομικά στοιχεία του μαθητή/τριας, όπως αυτά προκύπτουν από το πιστοποιητικό γέννησης. Το πιστοποιητικό θα αναζητηθεί από τη σχολική μας μονάδα, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. 
Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α΄ τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
2. ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
4. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟΥΜΑΘΗΤΗ (ΔΕΗ)
5. ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ    Έντυπο ΑΔΥΜ  
Επίσης όσοι επιθυμούν το παιδί τους να φοιτήσει στο Ολοήμερο Τμήμα θα πρέπει να συμπληρώσουν  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ    Έντυπο 
Το Ολοήμερο θα λειτουργήσει σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Ακόμη, γίνεται γνωστό ότι η οριστικοποίηση της εγγραφής στο σχολείο θα γίνει μετά τη λήξη των εγγραφών και την κατανομή των εγγεγραμμένων μαθητών στα σχολεία της πόλης. 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 2371023915

Δεν υπάρχουν σχόλια: