Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 - «Η τσάντα στο σχολείο».

Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2015

Εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2015-16

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α' τάξη θα πραγματοποιούνται στο χρονικό διάστημα από 2 Ιουνίου μέχρι και 19 Ιουνίου 2015 στο Σχολείο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (08:30 - 13:00).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά εγγραφής:
1) Πιστοποιητικό γέννησης το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την...
εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης (γεννηθέντες το 2009). Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α' τάξη προσκομίζοντας πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης.
2) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (συμπληρωμένο και σφραγισμένο από ιατρό). [Το έντυπο αυτό το λαμβάνετε από το Σχολείο.]
3) Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας του μαθητή ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
4) Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.
5) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΟΤΕ, ΔΕΗ ή στοιχείο όπου φαίνεται η διεύθυνση).

Δεν υπάρχουν σχόλια: