Καλό καλοκαίρι!!!

Τετάρτη, 13 Αυγούστου 2014

Προσλήψεις συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών κτηρίων του Δήμου Πολυγύρου

Την πρόσληψη συνολικά είκοσι (20) ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου καθαριότητας σχολικών κτηρίων σχολικού έτους 2014-2015, για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των κτιρίων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου, που δεν καλύπτονται από προσωπικό καθαριότητας που υπηρετεί σε οργανικές θέσεις, ανακοινώνει η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πολυγύρου.