Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 - «Η τσάντα στο σχολείο».

Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013

Επιμορφωτικές συναντήσεις Σχολικού Συμβούλου 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Χαλκιδικής – Σεπτέμβριος 2013

Τετάρτη 4  Σεπτεμβρίου 2013
2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου
Οι εκπαιδευτικοί των τάξεων Β’ – Στ’ όλων των Δημοτικών Σχολείων
8:30 – 9:00
Προσέλευση
9:00 – 10:30
Δόμηση ομάδας και διδακτικού συμβολαίου
10:30 – 10:45
Διάλειμμα
10:45 – 11:45
Ρόλοι στην ομάδα - Κοινωνιομετρία
11:45 – 12:00
Διάλειμμα
12:00 – 13:30
«Συζητώ για τη νέα μου τάξη»
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
Συζήτηση
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2013...
3ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου
Οι εκπαιδευτικοί της Α’ τάξης όλων των Δημοτικών Σχολείων
8:30 – 9:00
Προσέλευση
9:00 – 10:30
Γραμματισμός – Φωνολογική Επίγνωση – Οικογένεια και Γραμματισμός
10:30 – 10:45
Διάλειμμα
10:45 – 12:00
Βασικές μεθοδολογικές οδηγίες για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων
12:00 – 12:15
Διάλειμμα
12:15 – 13:30
«Συζητώ για τη νέα μου τάξη»
Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου
Συζήτηση
Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου 2013
2ο Δημοτικό Σχολείο Πολυγύρου
Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων
11:00 – 13:30
Προγραμματισμός σχολικής χρονιάς – Πρώτες ενέργειες
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: