Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 - «Η τσάντα στο σχολείο».

Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

H ομάδα του «Αρκτούρου» στο Σχολείο μας

Την Παρασκευή 31 Μαΐου και τη  Δευτέρα  3 Ιουνίου 2013 επισκέφτηκε η ομάδα του «Αρκτούρου» το Σχολείο μας και μας ενημέρωσε για το δασικό οικοσύστημα και τα απειλούμενα είδη.
 Οι μαθητές των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων παρακολουθήσαν το πρόγραμμα «Δάσος, πηγή νερού και ζωής», μια διαδραστική, βιωματική και παιγνιώδη προβολή με εφαρμογή animation για τους ορθούς τρόπους αναδάσωσης, τη βλάστηση και την πανίδα των ελληνικών δασών και τη σχέση δάσους και νερού.
Οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων παρακολουθήσαν το πρόγραμμα «Οι αγριάνθρωποι-πολίτες του μέλλοντος».
 Όλοι οι μαθητές/τριες συμμετείχαν και είχαν ενεργό ρόλο, στη...
  διαδικασία εκμάθησης η οποία έγινε  με παιγνιώδη και ψυχαγωγικό τρόπο. Πέραν των περιβαλλοντικών ζητημάτων που αναφέρθηκαν -και αφορούσαν την ηπειρωτική Ελλάδα -, τα παιδιά έπαιξαν με ερωτήσεις Οικολογίας, Γεωγραφίας και Πολιτισμού που ήταν κατανεμημένες σε κάθε διοικητική περιφέρεια. Το παιχνίδι συμπληρώνονταν και με εικαστικά βίντεο που οπτικοποιούσαν με πρωτότυπο και καλλιτεχνικό τρόπο τις πληροφορίες. 
 Βασικός στόχος είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών αλλά και η προβολή της ελληνικής περιβαλλοντικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς , σε μια εποχή που η χώρα μας δοκιμάζεται.Δεν υπάρχουν σχόλια: