Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 - «Η τσάντα στο σχολείο».

Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 2013

ΚΕΦ 28: Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου


Ανακεφαλαίωση …
- Όταν σε μια εξίσωση ψάχνω κάποιον από τους δυο...
παράγοντες του πολλαπλασιασμού κάνω διαίρεση.
- Διαιρέτη βάζω πάντα τον αριθμό που είναι μαζί με το X και διαιρετέο το γινόμενο
- Για να κάνω διαίρεση με κλάσματα αντιστρέφω τους όρους του 2ου κλάσματος και αντί για διαίρεση κάνω πολλαπλασιασμό.
- Αν κάποιος από τους δυο παράγοντες του πολλαπλασιασμού είναι μεικτός ή ακέραιος και ο άλλος κλάσμα για να κάνω τη διαίρεση πρέπει να τα κάνω όλα κλάσματα.
- Δεν μπορώ να κάνω διαίρεση αν ο διαιρέτης είναι δεκαδικός. Πρέπει να τον κάνω ακέραιο πολλαπλασιάζοντάς τον με το 10, 100, 1000, κ.τ.λ. ανάλογα με τα δεκαδικά του ψηφία. Το ίδιο πρέπει να κάνω και με το διαιρετέο.

Ελέγχω τις γνώσεις μου —>>>Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕΤΑΙ

Δεν υπάρχουν σχόλια: